Dün gece izlediğim bir tartışma programının ardından bugünkü Mesnevi dersimde tevâfûken karşıma çıkan şu beyitler karşısında hayret hâline düşmemek mümkün değil. İzlediğim programda konu son zamanlarda popüler olduğu gibi Hadislerdi.. Bir müslüman olarak yaşadığımız dönemi, itikadi ekolleri, sapma ve yönelimleri anlamaya çalışmak ve eğer ki bu bir zehirse panzehir üretmeye gayret göstermek önemli bir görevimiz.. 4 adet “profesör hoca” vasfında olan ve akademik gayenin bir gerekliliği olarak ilerleyiş için şart olan “gelenekleşmişten farkli” akademik makale yazmak zorunda olan bu ilahiyat hocalarının programını izledim. Programın sonunda kendime yönelip bazı sorular sordum. Düşündüm pek cevap bulamadım. Fakat bugün aradığım cevap Mevlana Hz. lerindeydi. Fotoğrafta paylaştığım beyitler, kalbimde inkişaf ve inşirah peydah etti.

Kişi kendisi ile giriştiği bu savaşta, nefsani, hatta hayvani istek ve arzularından kurtulduğu ölçüde, özünü, hakikatini farkeder. Hatırlar. Dünya ve içindekilerinin, arzu ve isteklerinin paslandırdığı kalbini parlattığın ve zikir, fikir, şükür idmanları ile cilaladığın takdirde hak ve hakikat kalbinde sadır olur. Ortaya çıkar. Konuştuğun hikmetli olur. Can kulağı ile dinleyene tesir eder. Bu, bir başka deyişle hakikat ile ve onun temsilcisi Rasulullah a.s.v ile hemhâl olmaktır. Hemhâl olan kişiler arasında dilin de, yazının da ehemmiyeti pek yoktur. Onlar için dîl yani gönül birlikteliği hâsıl olmuştur. Bakınız Mevlana Hz leri ne buyuruyor! 1200 lerde söylüyor bunu! “Buhari ve Müslim’in kitaplarındaki hadisler ve onları rivayet edenler olmaksızın Hz Peygamberi hayatın kaynağı olan gönüllerde görmek!” Bu nasıl olur? Kendini zikirle, fikirle, şükürle öyle bir cilalaki diyor Pir, öyle bir nefsini halt et ki diyor, şu sahih mi, bu uydurma mı.. bunlar senin için önemsiz kalsın! Kalbinden Rasulun kendisi ve hakikati sâdır olsun… Allah hepimizi O’nun en razı olduğu yol ne ise ona celb etsin, yöneltsin. Amin…

(Not: buradaki “hadisler olmaksızın” söylemi, hadisleri çıkaralım/atalım manası taşımaz, aksine destekler)

Muhabbetle,
mirac
19aralık’15

0 221