Madde ve Mânâ

Hallac-ı Mansur’a sordular: “Marifet nedir?” Cevaben: “Maddenin mânâ içinde eriyip yok olmasıdır” dedi. Her maddenin bir mânâsı var. Yani taşıdığı bir anlam, bir bilgi var. Gözünün alabildiği uçsuz bucaksın gökler,...

Continue reading →