Aslında kainatta cansız olarak adlandırabileceğimiz hiçbir şey yok.

Her “şey” kendi frekansında titreşim halinde. Dolayısıyla durağan değil: Hareketli.

Hareket dediğimiz eylem, zamanı meydana getirir. Çünkü zaman bir noktadan bir noktaya gidilene dek akan süredir. Zaman içinde sürekliliği olan bu eyleme sahip kütle de bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu canlılığın içerisinde yer alır. Zira canlı olmanın şartı bilinçlı ya da şuurlu olmak ile değil hareketlilik, enerji ve bu enerjinin sürekliliği ile ilgilidir.

Daha doğrusunu daha iyi bilen, en doğrusunu en iyi bilen bilir…
31ekim’15

Mirac

0 188