12191375_10153741498238787_756522158536903252_oBu kapılardan çok insan geçti
Geldiler, görebilenler gördü ve gittiler
Göremeyenler perdelenme gafletiyle heder oldular
Kimisi heder olduğunun bilincinde bile değildi
Her insan başka başka yerlerden fıtratına göre farklı lezzetler aldı
Biri diğerini anlayamadı
Camiye giden meyhaneye gideni, meyhaneye giden camiye gideni hayıfladı, kötüledi
Ancak bir takım arifler hepsini sevebildi
Çünkü hepsi Bir’dendi, rezzak-ı mutlak olan kimi nasıl rızıklandıracağını kime sorabilirdi? 
Ancak bir takım arifler her kapıdan gireni, geçeni anlayabildi, sevebildi
Sen sen ol ki kimseyi hayıflama Allah herkesi perçeminden tutar da, kalplerini isteğine göre evirir çevirir, onlar bunu farketmezler
Hor görme kimseyi, cahil deme kimseye, zira bilginin sahibi kime ne kadar bilgi vereceğini sana sormaz
Sana verilen fıtrat onda, ona verilen fıtrat sende yok
Farklılıklarınızda değil, benzerliklerinizde buluşun
Birbirlerinizdeki zıtlıklar meydana getirir mevcûdâtı
Eksisiz artısız elektrik mi olurmuş?
Camisiz meyhanesiz dünya mı olurmuş?

mirac
2kasım’15
sinanpaşa camii/beşiktaş

0 146