İnsan her an, her saniye Rabbine yaklaşır. Bundan hiç bir şekilde kaçış yoktur.

Kişi şöyle durup bir an düşünse, ince bir tefekküre dalsa anlayacak ki saatin saniyesinin aktığı gibi insan da Rabbine doğru akıyor. Her insan böyledir. Çünkü ayette buyruluyor; “innâ lillahi ve innâ ileyhi râciun”; yani şüphesiz Allah’tanız ve yine Allah’a döneceğiz…

Her insan Rabbine döner evet, fakat Rabbine dönüş için mutlak iki yol vardır. Biri rıza yolu, diğeri gadap yolu. Rıza yolunda kişi an be an Rabbinin rızasını gözeterek seyreder, ilerler. Gadap yolunda ise kişi an be an tıkanmış bir borunun gerisinden ittirilerek açılmaya çalışılması gibi adeta sürüklenerek, zorlayarak Rabbine ilerler.

Hatta bu duruma Kur’an’da “burunları üzere sürtülerek cehenneme atılacaklar” ifadesiyle benzetme yapılır. Bu zoraki sürüklenme durumu gadap yolunu seçenler için hali hazırda başlamış durumdadır. Nasil yaşanılırsa öyle haşrolunacaktır zira..

Rıza yolunu seçen yolcu ise derece ve mertebesine göre bazen takılarak, bazen düşerek, bazen de bir kaydıraktan kayarcasına hızlanarak rabbine ilerler. Yolun anahtarı ise niyettir. İman ederek, iyi işler yaparak, insanlara fayda vererek ve onlardan gelen eziyetlere ve cefâlara katlanarak insan rıza yolunda büyük bir hızla ilerler.

Üç aylar ve Ramazan gibi mevsimler, Cuma günleri ve geceleri gibi vakitler, kandiller vb adeta yolcu için kaydırak ve sulûku hızlandıran bir yağ hükmündedir. Mâna gözü açık bir kâmil insan bu hızla akış mevsimlerini insanlar üzerinde seyredebilir. Rabbim cümlemizi rıza yolundan kendisine rücû edenlerden eylesin. Âmin..

—mirac
7haziran’17

0 73