Bu hasta zihinli şahsiyetin #AyşegülTerzi hanıma saldırısı kabul edilemez. Bu (bir) kişiye ceza verilmesi de (ki verilmemiş) hiç bir şey değiştirmez.

Doğru şekilde eğitemediğimiz her insan potansiyel suç makinesidir.

İslam’da kimse kimseye bireysel ceza veremez. Bu hakkı Allah (cc) ve Rasulu (as) hiç kimseye vermemiştir.

Hakiki bir “Mü’min”, sâfi bir “Derviş/Sûfi”, karşısındaki kadın çıplak dahi gezse bakışlarını indirendir.

Nitekim Kur’an der ki: “Mümin erkeklere, gözlerini dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.” [Nur, 30]

Erdemli olan davranış biçimini Allah çok açık bir şekilde belirtmiştir.

Bizler -en önemlisi de samimi olarak inanan dindarlar- insanları eğitemediğimiz, bilinçlendiremediğimiz, hakkı ve hakikati anlatamadığımız müddetçe insanlar cahil kalmaya devam edecekler.

Dolayısıyla bu vakalar yaşanmaya devam edecek, İslam düşmanlığı yürüten gazete ve medya kuruluşlarının ve onların itaatkâr zombilerinin eline koz vermeye devam edeceğiz.

Ayrıca Allah yine Kur’an’da: “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler.” [Nur, 31] buyurarak kadınlara da teşhircilikten kaçınmalarını, erdemli olan davranışın bu olduğunu nasihat etmiştir.

Bu gibi vakalar yalnızca bireylerin kalplerindeki karanlığın (zulmet) değil; büyük bir birey hükmündeki toplumlarında karanlığını artırıp, nurunu ve aydınlığını azaltmaktadır.

Bu da toplumlara bereketsizlik, kargaşa, kaos, merhametsizlik vb türden noksanlıklar getirmektedir.

Sözlerimi Asr Suresinin meali ile bitirmek istiyorum;

“Asra yemin olsun ki, İnsan mutlaka hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.”

Allah doğru söyledi.

muhabbetle,
— mirac
18eylül’16

0 68